Ukraina – en bricka i spelet

En samling av intervjuer, dokument samt nyhetsinslag som styrker att demonstrationerna i Kiev som ledde till statskuppen var det ny-nazistiska Svoboda, finansierade, backade och påhejade av USA finns samlat HÄR. Det var en statskupp backad av USA.

Direkt efter statskuppen befriades Ukraina från sin guldreserv på 33 ton, något de själva gått ut med. Förre Ukrainske premiär ministern förklarar i en presskonferens att EU sade till Ukrainas regering att ”Det var synd att ni inte skrev på våra avtal. En annan regering och president kommer göra det”. Sedan började det formeras grupper efter den Libyske modellen.  Obamas tunga slant i en CNN intervju, där han säger att de orkestrerade statskuppen. Den tillsatte Presidenten har länge varit på USAs lönelista och premiärministern har en stiftelse med samarbetspartners såsom NATO, CIA, USAID, George Soros och Swedbank. USA/NATO och Blackwater trupper har nyligen blivit övergivna och omringade i östra Ukraina, även Kanadensiska trupper är i Ukraina. När ska Svenska trupper skickas? Fortsätt läsa Ukraina – en bricka i spelet

Verkligheten

Kan inte sitta och fila på denna rapport längre, bitarna börjar falla på plats, allt börjar braka lös och det är extremt viktigt att få ut detta. Folk måste väckas, fritas från sina mentala bubblor och få veta sanningen. Något måste hända nu. Blivit varnad från att lägga upp detta. Försökt lägga upp via VPN tunnel, men det går inte att lägga upp här via tor. Detta är viktigare än min personliga säkerhet.

Vi har alltid blivit matade från media med USAs ”spridning av demokrati i världen”. Där de då ska ha bombat in demokrati och västerländska värderingar i befolkningar runt om i världen. Otaligt många civila män, kvinnor och barn ska ha varit ett rättfärdigt pris för jorden och mänsklighetens bästa. Dock pratas det inte mycket i media om alla civila offer i USA och NATOs globala ”krig mot terrorism” och ”spridning av demokrati”. När en amerikansk medborgare blir dödad/dör får det stort genomslag i medier. Otaliga civila offer för USA/NATOS vapen får lite utrymme medan EN amerikansk stupad får stort utrymme i media. Medias rapportering är skev och det finns ingen objektiv nyhetsrapportering.

När Margot Wallström erkände staten Palestina hade Bonnierägda tv4 ett reportage om Israel/Palestina. De intervjuade enbart Israeler i Israel som konstaterade att Israel hade rätt till hela Palestina eftersom gud sagt det. Medias vinklingar och rena lögner samt missbruk av sin makt över svenska folkets åsikter och världsåskådning har jag alltid stört mig på och är grunden för att jag börjat ifrågasätta och gräva fram sanningen.

I denna rapport kommer jag spräcka bubblan vi alla lever i. Missuppfattningar som att vår valuta är svenska kronor, att det är riksbanken som skapar pengarna vi alla använder som betalmedel, att USA är bästa landet på jorden, att NATOs krig är rättfärdigat och för mänsklighetens bästa, att vi lever i en demokrati, att Ryssland är den aggressiva parten i världen, att Sverige är neutrala och opartiska, att det massmedia matar oss med är sanningar och att vi lever i den bästa av världar.

Konflikter

Henry Kissinger

Han hyllas i amerikansk media och han har fått Nobels fredspris. Världens största krigsbrottsling har fått Nobels fredspris. Ansvarig för att ha avsatt regering runt om i världen och ansvarig för miljontals människors död, har Nobels fredspris. Han fick det efter att totalt bombat sönder och förstört Vietnam, insett att kriget inte gick att vinna och gick då med på att sluta galenskaperna. Han fick priset tillsammans med sin motpart i Vietnams ledare, som självklart vägrade ta emot det. En stor fars. Han kom på den briljanta planen gällande petrodollar, införde den och har sedan dess frenetiskt försvarat det på ett sinnessjukt sätt. Han har varit involverad i toppen av USAs utrikespolitik sedan 60-talet. Enda regeringen som inte släppte in honom i vita huset var Kennedy, som dog.

Efter andra världskriget infördes ett nytt penningsystem efter Bretton Woods konferensen. Det de kom fram till innebar att världens valutor skulle vara bundna till dollar som i sin tur skulle vara bunden till guld. USAs ekonomi och deras nya ställning som nav och garant för stabilitet i världsekonomin missköttes grovt. Deras förtroende från omvärlden missbrukades totalt. Slutligen insåg världen att det var en omöjlighet att USA hade guld motsvarande den enorma mängd dollar de översvämmat världsekonomin med. Världens länder började skicka tillbaka dollar och kräva det guld som dessa dollar skulle motsvara. USA och president Nixon visste mycket väl att omvärldens misstanke var befogad, det fanns långt ifrån den mängd guld som alla dollar skulle motsvara. Istället för att erkänna deras bedrägeri och ta sitt ansvar, sade USA och Nixon att guldmyntsfoten därmed var borta, omvärlden kunde inte längre kräva guld mot dollar.

Detta tal gjorde dollarn och världens valutor som var backade av dollarn till fiat valutor. Pengar utan mer egentligt värde än av pappret siffrorna är tryckta på. Dollarns popularitet och användning i världsekonomin sjönk även fast omvärlden inte kunde skicka alla dollar tillbaka och få dess motsvarande värde i guld. USA med Henry Kissinger i spetsen fick en briljant idé. De begav sig till en av världens största oljeproducenter, Saudi Arabien. Till Kungen av Saudi Arabien framförde Kissinger USAs förslag. Förslaget var att Saudi Arabien skulle börja sälja sin olja i dollar exklusivt. De fick inte under några omständigheter sälja till någon i något annat än dollar. Överskottet i dollar skulle användas till att investera i statsobligationer (lånas ut till USA). I gengäld skulle de få så mycket vapen de behövde, USA skulle stå som garant för Saudi Arabiens säkerhet och deras svurna fiende Israel skulle bli deras beskyddare. Detta tycktes vara en jättebra affär som slöts ganska omgående. Inom några år var hela OPEC anslutna till detta. Detta betydde och betyder fortfarande att dollarn är bunden till olja, andra länders olja – petrodollar. Hela världen måste ha dollar för att kunna köpa olja. Hela världen är i och med detta beroende av dollar.

Det mest effektiva sätt att få tag i dollar är att exportera mot dollar. USA kan trycka ut hur mycket dollar som helst eftersom de exporterar sin inflation. Dom är med detta system även garanterade oändliga lån (försäljning av statsobligationer). USA får gratis olja (på sin höjd till priset av papper) och gratis Volvo bilar etc. Enda värdet dollarn har är att alla är tvungna av USA att använda dollar som internationell valuta. Detta försvarar USA med hjälp av NATO frenetiskt. Ifall länder skulle börja ifrågasätta detta och öppna upp för att handla med andra valutor eller värdemetaller skulle det kunna spridas och USAs ställning som världshärskare skulle hotas. Skulle världen sluta använda dollar skulle alla dollar komma tillbaka till USA, bubblan skulle spricka och USA skulle drabbas av hyperinflation och bli helt bankrutt, de skulle fastna med handen i kakburken.

Det hela förklaras i boken ”Preparing for collapse of the petrodollar system” (petrodollar-report) av ekonomi experten Jerry Robinson, som har skrivit bäst säljande böcker och föreläst runt om i världen. Full med källor. Står även om petrodollar krigen. När ni vet om petrodollar systemet faller sig anledningen till situationen i mellanöstern, samt den militära förstärkningen vid ryska gränsen naturligt.

Kriget mot terrorismen (Kriget för petrodollar systemet)

De som hotar petrodollar systemet är västvärlden och dess befolknings (indoktrinerat av massmedia) största fiende. Många ”false flag” operationer, vinklingar och rena lögner används.

Yom kippur kriget

Var för att behålla dominansen i mellanöstern och tvinga OPEC att gå med i Petrodollarsystemet.

World trade center

Var en false flag operation. Endast 5 timmar efter att första planet åkt in i tornet sa Rumsfeldt till sina underordnade att förbereda en attack på Irak (som slutat sälja sin olja mot dollar och förstatligat sin centralbank) och Afghanistan (som höll på med en rysk pipeline genom landet). Det är inte den första och långt ifrån den sista false flag operationen.

Afghanistan

Invasionen hade inte stöd i FN. Det var för att upphöra bygget av den ryska gasledningen genom landet. Afghanistan har även en strategisk position i det resursrika området, och ni kommer aldrig se en tillbakadragning från Afghanistan, de är där för att stanna. Vi har även svenska soldater där.

Irak

Irak hade slutat sälja sin olja i dollar och var inte med i vårt globala ponzi bedrägeri vi kallar penningsystem, var för sig är det skäl nog för en invasion. Vice presidenten Dick Cheneys företag Halliburton tjänade 39,5miljarder dollar på Irak invasionen och Bush klanen är oljeoligarker som tjänar mycket på ”spridning av demokrati” och befrielse av olja från oljerika länder.

Vår ”revolutionen”

Detta var finansierat och planerat av USA med hjälp av sina närmaste allierade Saudi Arabien och Israel. Skapa kaos i mellanöstern och föda en rörelse man ska avsätta Syriens regering med hjälp av samt sedan skicka in i Iran och göra smutsgörat (mer om Iran nedan). Vad har kommit ut ur detta, ISIS. Det är därför Iran vill hjälpa USA att bekämpa dessa men USA är extremt motvilliga till detta.

Libyen

Libyen insatsen var för att upprätthålla petrodollar systemet och för att påtvinga privatisering av deras centralbank som gjorde Libyens folk slavar till luft pyramiden som är vårt globala penningsystem. Första gången någonsin en ny centralbank öppnats mitt i en revolution, en statskupp, innan landet var under kontroll. Skulle en revolution av vanligt folk som reser sig mot en regim ha en ny centralbank kopplad till det globala systemet som första prioritet och skulle de ha kunskapen och kontakterna att kunna upprätta en.

OPEC summit 2012 skulle vara I Libyen och det skulle diskuteras att gå emot petrodollar systemet, förstatliga centralbankerna samt införa en ny valuta backad av guld. En statlig centralbank som utfärdade skuldfria pengar var självklart ett framgångsrecept för Libyen. Men eftersom Libyen vid tidpunkten för OPEC summit var sprängt i bitar fick det hållas i Wien.

Eftervärlden kommer inte att bedöma Sveriges Libyen insats som något positivt utan istället som något skamligt. Det spelar ingen roll hur mycket propaganda som pumpas ut. Libyen, en nation med en experimentell form av demokrati och socialism, vars ekonomi och mänskliga rättigheter lovordades av FNs publikationer, totalförstördes som en fungerande nation.

LIBYEN INNAN INTERVENTIONEN
Innan ”insatsen” lovordade FN Libyen för dess skydd av mänskliga, social och politiska rättigheter, sociala förmåner, samt jämställdhet (särskilt för kvinnor), så i en rapport från januari 2011.
FN och andra organisationer lovordade Libyen ”innan insatsen” för dess höga levnadsstandard, ekonomi, utbildning och sjukvård. Tacksamt har denna forskning om Libyen samlats i en artikel av en Brittisk organsationen, ”Global Civilians for Peace”. Libyen praktiserade en experimentell form av direkt-demokrati och praktiserade ett experimentellt ekonomiskt system – en medelväg mellan kapitalism och kommunism.

INSATSEN BYGGDE PÅ FEL INFORMATION
En av de mest ansedda politiska och akademiska institutioner i USA, Belfer Center för vetenskap och internationella frågor, Harvard University, har publicerat en rapport som helt undergräver den etablerade uppfattningen om kriget i Libyen. Rapporten blottar vad Libyen var i början av kriget, vad som egentligen hände, och det som Libyen har blivit idag. Rapporten bekräftar att Libyens 2011 uppror aldrig var fridfull, men i stället var beväpnad och våldsam från början, att Muammar Gaddafi inte använde våld på civila. Dylika uppgifter var falska och stammade från rebellerna. Rapporten klargör att NATOs ingripande inte syftade till att skydda civilbefolkningen, utan snarare till att störta det socialistiska och sekulära politiska system som Libyen praktiserade, och istället installera en västerländsk marionett-regim, samt att förhindra revolutionsledaren Muammar Gaddafis inflytande i Afrika. Allt detta på bekostnad av ökat lidande till just civila. Rapporten säger att interventionen har haft katastrofala konsekvenser, inte minst i spridning av terrorism i regionen. Michel Chossudovsky, editor av Global Research och Professor i Ekonomi i Ottawa, Canada, fastställer att NATOs intervention icke skedde utav humanitära grunder utan för kontroll av viktiga naturresurser.

SVENSKA FÖRSVARSMAKTEN, NATO och AL-QAEDA
Sverige deltog i kriget mot Libyen med Gripen-plan som gjorde luft-spionage och tog bilder som användes för militära-operationer samt gjorde propaganda – en propaganda som riktades mot Svenska folket, inklusive dess politiska ledare.
Det är genom samarbetet med NATO som Svensk Försvarsmakt i Libyen 2011 allierade sig inofficiellt med Al-Qaeda gruppen Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya (Arabiska: الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا). Denna grupp var NATOs fotsoldater i kriget mot det sekulära och socialistiska Libyen. NATO och Sveriges försvarsmakt hjälpte denna grupp, som var den effektiva stridskraften, att ta över makten i Libyen. Se även följande artikel – ”Bekräftat: USA beväpnade al-Qaida för att störta Libyens Gaddaffi”.

Libyens stridande rebeller är listade av FNs säkerhetsråd som anslutna till Al-Qaeda. De är också listade av USA State department of Defence. Libyens säkerhetskrafter fastställer att NATO och rebell-ledare tillhörande Al-Qaeda stod i telefon kontakt och samarbetade under kriget.

BÖCKER OM NATOs KRIG MOT LIBYEN
– ”The Illegal War on Libya”- Editor: Cynthia McKinney (Editor är f.d. Amerikansk senator och President-Kandidat).
– ”Slouching Towards Sirte: NATO’s War On Libya and Africa” Dr. Maximilian C. Forte. Boken beskriver utförligt vad som hände under kriget.
– ”Destroying Libya and World Order: The Three-Decade U.S. Campaign to Reverse the Qaddafi Revolution” Professor Dr. Francis A. Boyle. Boken är skriven av en ledande Amerikansk Professor och expert på internationell rätt. Han beskriver vad som hände och varför det NATO etc. gjorde, bröt mot internationella lagar.
– ”Libyenkrigets geopolitik. Humanitär intervention eller kolonialkrig?” Prof. Ola Tunander.

ÅTAL FÖR KRIGSBROTT
Följande är ett par av dom åtal för krigsbrott mot NATO och politiska ledare som än så länge inte har gått genom:
Stämning mot NATO för krigsbrott.
Stämning mot Svenska politiker.

Det Libyen’s Jamahiriya år 2011 sade, var i grund och botten riktigt, och det var NATO etc. som serverade propagandan. Detta är kanske det viktigaste faktumet för den vanlige Svensken att veta om NATO kriget på Libyen, nämligen att Väst- inklusive Svensk media, fungerar som propaganda institutioner vid dylika NATO krig. Det är uppenbart att den inre intelligens kärnan i Sveriges rike, militär befäl etc. visste hela tiden vem det var man stödde i Libyen och vad det hela handlade om – detta var nämligen inte svårt att veta och var aldrig en större hemlighet. Det är också uppenbart att det finns luckor i vår ”demokrati”.

Tog upp detta med en god vän, varpå jag fick svaret att det inte kunde stämma. FN rapporterna måste ha fel. Självklart är det första reaktionen när massmedia hjärntvättat oss till en åsikt. Även att Gaddafi ju enbart hade kvinnliga livvakter, som han antagligen hade sex med. Att han hade en bil gjord i ren guld. Är det skäl att mörda och bomba sönder ett land. Jag ser mer än gärna att Löfven åker runt i en batmobil gjord i ren guld och skaffar ett harem, om det är priset för att göra vad som är bäst för folket.

Syrien

Syrien är samarbetspartner med Ryssland. Det går en pipeline med naturgas från Iran genom Syrien till medelhavet. De hade slutat sälja olja mot dollar och förberedde att hoppa av federal reserves ponzi bedrägeri och införa en valuta backad av guld. Mycket NATO propaganda har pumpats ut gällande Syrien. En högt uppsatt amerikansk general har intervjuats i ämnet, och avslöjat att USA haft som plan att invadera 7 strategiska länder under 5 år.

Ukraina

Deras folkvalde president avsattes genom en statskupp finansierad av USA. Ukraina befriades tidigt från sin guldreserv på 33ton. Man vill isolera Ryssland och skada ryska intressen. Krim anslöt sig till Ryssland genom folkomröstning, vilket man inte kan säga om den av USA utvalde nuvarande Ukrainska presidenten. I media pumpas det ut om ryska trupper i Ukraina, även det ren propaganda och lögn. Är det inte konstigt att Ukrainas befolkning i östra men även i västra Ukraina flyr till Ryssland. Ryssland är väl enligt historien vi blivit matade med deras förtryckare. Ukraina har även extremt svårt att få sina soldater att bomba östra Ukraina, många flyr värnplikt, till Ryssland.

Ryssland

Har alltid betraktats av USA som fienden, de är inte helt sålda till västvärlden. USA och NATO försöker ständigt att klippa bort Rysslands samarbetspartners, och lyckas oftast. Nu hotar Ryssland med att ge ut hemliga uppgifter om 9/11 för allmänheten samt sluta sälja sin olja mot dollar. De är även på väg att skapa en egen världsbank tillsammans med Brasilien, Indien, Kina samt Sydafrika: BRICS och därmed hoppa av ponzi pyramid spelet som hålls av federal reserve, IMF och BIS.

Vid en presskonferens i december ställde BBC frågor om vad vi i väst tror och tycker om Ryssland. Putin förklarar att Ryssland inte är den aggressiva parten, klargjorde att det faktiskt är USA som brutit alla deras avtal. Faktum är att NATO krypit sig allt närmare Ryssland och har nu Ryssland omringat. Det är inte Ryssland som expanderat ut till NATOs gräns.

Iran

De har länge varit utanför petrodollarsystemet, de är inte anslutna till federal reserve pyramiden och de släpper inte in den amerikanska ”fria” marknaden i landet. De samarbetar med Ryssland. Självklart har de varit USAs fiende under lång tid, och nu även Europas. Enbart för de inte vill ansluta sig till Pyramiden och sälja sig till USA.

Petrodollarsystemet och ponzi bedrägeriet som leder upp till federal reserve, IMF samt BIS har ursinningslöst försvarats av USA och Nato, med 30.000.000 dödsoffer sedan andra världskriget som följd. Sverige är nu med i detta sinnessjuka spel.

Det hela faller på sin egen logik. Varför skulle ett bankrutt USA bry sig så mycket om att sprida ”demokrati” i världen, spendera miljarder på det, offra sina soldaters liv och göra det genom att totalt bomba sönder dessa länder med otaligt civila offer och lämna helt söndertrasade länder efter sig. Var verkligen dessa regimer de avsatt och dess länder de bombat till stenåldern verkligen de värsta av världar.                             Samtidigt är deras närmaste allierade Israel och Saudi Arabien.

Israel som murat in en hel befolkning, ständigt terroriserar dessa, arresterar och fängslar småpojkar för stenkastning utan rättegång, skjuter småflickor på väg till skolan i huvudet, bombar FN skolor fulla med barn, använder denna befolkning som testpersoner för sin världsledande vapenindustri. Massmedia får oss att tro att Israel är offret. Israels vapenindustri har fullständigt exploderat i omfattning efter 11 september attacken, mycket tack vare att dessa vapen faktiskt testas på riktiga människor i deras egna lilla vapenlabb innan de kommer ut på marknaden. Allt framgår tydligt i den Israeliska dokumentären som heter just ”Vapenlabbet”, som är upplagd på UR play.

Saudi Arabien är landet som ger Islam ett dåligt rykte. Bland de sämsta i världen på mänskliga rättigheter, totalitär regim. Sharia lagar, dödsstraff genom halshuggning, speciell häx polis som jagar och avrättar häxor. Kvinnor får inte jobba, köra bil, träna, utöva någon sport eller gå någonstans utan tillstånd. Musikundervisning, bio, alla religioner förutom islam och att beblanda sig med motsatta könet offentligt är strikt förbjudet.

Så försöker de lura i oss att Libyen tillexempel var så pass hemskt att det fick lov att bombas tillbaka till medeltiden.

ISIS

USA skapade och sponsrade al-Qaida samma sak gäller nu ISIS. ISIS är en västerländsk lego armé. ISIS fördubblar sitt territorium under USAs attacker. En terrororganisation som uppstod ur ingenstans tar över hela länder. Världens största krigsmakt bekämpar dom och under tiden lyckas dom fördubbla sitt territorium. Var är logiken i denna historia. USA och Israel bombar Syriens regeringsstyrkor, dom rör inte ISIS. Enligt en FN rapport samarbetar Israel med Syriska rebeller som motarbetar syriska regeringen.

Detta är ett sinnessjukt spel där trupper är pjäser på en karta och människoliv enbart siffror, mänskliga rättigheter är ett skämt det skrattas åt under hemliga möten. Allt för pengar och makt, allt för att öppna upp hela världen för den amerikanska marknaden, det västerländska bank ponzi bedrägeriet och för att försvara petrodollarsystemet. Finansierat av federal reserves sedelpress. De som styr över detta är obegripligt sinnessjuka.

Sedan trycker media in islamofobi och hat för muslimer i våra hjärnor. Påhejade och betraktade som hjältar förstör USA världen. Medan vi har fullt upp i våra egna bubblor, stressa runt utan eftertanke, fullt upptagna med våra egna jobb och liv. Vi slåss mot varandra, vänster mot höger, nazist mot antifascist, infödd svensk mot invandrare, medan vi missar hela problemet och inser inte förrän det är för sent, om vi inser alls. Vi kanske fortfarande köper massmedias historia när vår frihet är borttagen och vi förlorat allt. Sedan kommer allt skyllas på invandrare och i första hand muslimer.

Investmentbolag förklarar situationen i Forbes magazine och tycker vi ska investera i detta galna resurskrig, nya kalla krig och kollapsen av petrodollarsystemet, med i största sannolikhet efterföljande krig.

NATO expanderar och öser in med vapen vid ryska gränsen i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Rumänska NATO trupper rör sig in i Ukraina vars regering avsattes av CIA. Krim vars befolkning till största del är rysktalande utsattes för attentat, mördades och förföljdes av nynazister (som Svenska medborgare strider med), vilket ledde till att Ryssarna gick in för att skydda befolkningen. Blackwater (privat armé baserad i USA) verkar nu var inne i Ukraina på den väststödda Ukrainska regimens sida. Soldater i NATO uniformer har även hittats i Ukraina. USA och Nato bygger upp vid ryska gränsen, redo ifall Putin väljer att hoppa av petrodollarsystemet. Bildt varnar för storkrig, han sitter med mycket insider information, men med Ryska aggressioner menar han deras plan att överge petrodollarsystemet samt vårt ponzi bedrägeri. Sveriges befolkning ska fortsätta matas med Amerikansk anti Ryssland propaganda och aldrig kunna inse sanningen.

Apropå den ”Ryska ubåten” och ryska stridsplanet som ”höll på att krocka” med ett SAS plan. Ubåten var en false flag operation för att få allmänheten att bli positiva till NATO medlemskap och det var som närmast 70km mellan det ryska stridsplanet och SAS passagerar plan enligt Ryssland. Här rapporterat av RT:

15.12.2014 12:51

Sweden, Denmark summon Russian envoys over air incident

Sweden and Denmark summoned Russia’s ambassadors on Monday over an air incident last week, AFP reported. Sweden said the Russian plane came dangerously close to an SAS jet (less than 9km), and that it was flying invisible to commercial jets. Both Swedish and Danish jet fighters were scrambled in response to the incident. A Russian military spokesman said on Sunday that the plane was “more than 70km” away from the passenger jet and that a NATO reconnaissance plane was also in the area at the time.

Franskt plan i Svenskt luftrum rapporteras i massmedia som Ryskt.

Sveriges neutralitet

De flesta svenskar verkar ha uppfattningen att Sverige är neutrala. Med tanke på Libyen insatsen är den myten redan spräckt. Vi har nära samarbete med NATO som vill få med oss i fullvärdigt medlemskap. NATO ska öva i norrland och svensk lag kommer då inte gälla.

I en artikel i Aftonbladet framgår även att det ska vara ett utökat hot från Ryssland. Om vi bara slutar spionera på dem, skicka allt material till USA och hota dem med att vara värdar för stora NATO övningar i östersjön så finns längre ingen hotbild från Ryssland mot Sverige.

FRA tillsammans med NSA hackar sig in i hela världen. Ryssland övar bombning av FRA och det är ju fullt förståeligt ifall dom gör det.

Världsekonomin

Ekonomer vill få ekonomin att låta som kvantumfysik, med en massa komplicerade uttryck och ord för egentligen ganska enkla principer om man tar sig tid att sätta sig in i det. Det har även visat sig att all kurslitteratur samt regelverket som reglerar ekonomin är felaktig, då den utgår från att banker är en mellanhand mellan inlåning (du sätter in pengar på banken) och utlåning (du tar ett banklån) samt att riksbanken lånar ut pengar till bankerna vid behov och har med detta full kontroll på penningmängden ute i cirkulation.

2009 hade dock Riksbankschef Stefan Ingves förstått att så inte riktigt var fallet. I ett anförande till bankföreningen förklarar han modellen för fractional reserve banking där bankerna kan skapa lån med minimalt kapital som grund. Han konstaterar att det är ohållbart men antydde samtidigt att riksbanken faktiskt inte har någon kontroll över det. Det är officiellt riksbanken som har ansvar för penningpolitiken och som ska ha koll på detta. Dock visar november revolutionen hur bra det fungerar. November revolutionen är en konspiration som måste utredas till grunden.

Det är nu vetenskapligt bevisat att bankerna oberoende av riksbanken skapar pengar genom utlåning enligt modellen kallad ”credit creation theory of banking” (bara den saken att vi har teorier om hur bankerna opererar är ju sjukt. Anledningen till detta är den rigorösa banksekretessen. Bankerna vill inte att någon ska upptäcka vad de håller på med) Bankens system och balansräkningar har noga övervakats i realtid medan forskarna tagit ett riktigt lån. Exakt vad som händer i det verkliga systemet i realtid medan ett lån tas. Det hela övervakat av BBC reporter med kamera team. Det framgår utan minsta tvivel att lånebeloppet skapats från luft. När ett lån tas bokförs det i systemet som en insättning, som att du kommit med en säck pengar och satt in i banksystemet. Med ett enkelt musklick är oändligt med pengar skapade. Detta innebär alltså att privatägda banker olagligt skapar pengar, från ingenting utan att alls behöva något eget kapital. Helt oberoende av Riksbanken.

Andreas Cervenka på svenska dagbladet är den enda ekonomi journalisten som är relativt öppen med detta, i en intervju med Birger Schlaug förklarar han förfarandet. Även erkänt av ekonomi experter och forskare. Detta kräver de sedan av oss att vi ska jobba hårt och betala ränta för.

Styrräntan Riksbanken sätter är enbart ett spel för galleriet, som bankerna inte alls behöver ta hänsyn till, iså fall enbart i syfte att hjälpa riksbanken hålla skenet uppe och inte ge oss någon anledning att vidare gräva i detta förhållande.

Anledningen till att inga vetenskapliga studier kunnat göras i dessa olika teorier om hur bankerna verkligen opererar är på grund av den massiva banksekretess som råder. Samma banksekretess som federal reserve gömmer sig bakom när regeringar kräver att få se sitt guld som en gång anförtroddes federal reserve att hålla säkert. Detta guld finns inte där, var det finns vet endast federal reserve. Detta innebär att även Sveriges guld är bort svindlat av samma land vi spionerar på Ryssland för, vars sjuka system vi hjälper till att upprätthålla och som vi hjälper i krigshetsen. Samma land vi låter operera inom våra gränser genom NATO. Samma land vars propaganda vi sprider till egna befolkningen.

Detta system är något bankerna till varje pris försöker hålla hemligt. Finns en riktigt bra blogg i detta ämne, som förklarar det hela väldigt pedagogiskt. Dessa nya pengar distribueras i rena spekulationer som in i bostadsmarknaden samt på börsen. Nu ska även negativ inlåningsränta gälla. Du ska alltså betala för att ha pengar på banken. De har ingen nytta av att du har pengar på banken, de vill att du enbart ska ha lån. För ekonomin och bankerna är det bäst att du spenderar hela din lön, aldrig har några besparingar och helst även tar lån för att konsumera.

I tv programmet lyxfällan blir jag alltid lika förvånad över folk som tar nya lån för att betala av gamla och gör det systematiskt, hur kan de vara så dumma. Men jag har insett att det är vad som sker i världsekonomin, det krävs ständigt nya lån för att kunna betala räntan på de gamla. Eftersom lån är pengar, pengar är lån – det finns samma mängd pengar som det finns lån, för att kunna betala räntan på dessa lån/pengar krävs nya lån/pengar. Det är så systemet är uppbyggt och det påtvingas av IMF. Världsekonomin är uppbyggd som en gigantiskt ponzi bedrägeri pyramid. Varje land har en egen pyramid, medan ländernas pyramider tillsammans bildar en global pyramid. Högst upp på denna pyramid av länder står USA. Värt att notera är att USAs centralbank likt de flesta myndigheter där är privatägd. Ekonomin är ett ponzi bedrägeri och vi behöver ständigt fler och större lån samt mer folk i botten av pyramiden, för att överhuvudtaget hålla detta system ovanför ytan. Allt förklarat i Anders Borgs tal till amerikanerna. Ni startar krig, vi får flyktingarna, alla vinner på detta.

IMF ska hjälpa fattiga länder, men i verkligheten suger de ut dom fullständigt.

Patrick Holming skriver i Nationell Vänster:

”Internationella Valuta fonden (IMF) och Världsbanken har sedan 80-talet angripit och förstört över hundra (!) utvecklingsländer genom att förklara att dessa måste ”ta lån” för att ”utveckla ekonomin”. För att ta lån sätter IMF upp villkor. Dessa villkor är åtstramningspolitik, där energikostnader går upp kraftigt, priser på lokalt producerade produkter stiger kraftigt. Lokala firmor sätts därigenom i konkurs. Arbetslösheten stiger kolossalt. Statliga (folkliga) industrier tvingas (av IMF) privatiseras (så att utländska investeringsfirmor kan köpa upp dessa industrier för att tjäna pengar på lokalbefolkningen). Sjukvård, utbildning etc. privatiseras. Stora mega-industrier kan då exporters deras produkter till landet i fråga.
Vad som inte sägs är att dessa länder är skuldsatta och de pengar som landet får för att ”utveckla ekonomin” är fiktiva. Landet får inte en enda krona. Inte en enda! Inte en enda krona går till att bygga infrastruktur, bygga upp utbildning, sjukvård eller lätta livet på folket på något sätt. Lånet går istället till att betala tillbaka skulder. Lånet är alltså fiktivt. Pengarna cirkulerar tillbaka till vart dom kom från och landet fick inte en krona för att ”utveckla ekonomin”.
Majoriteten av folket i dessa länder förvandlas genom dessa policys till tiggare och slavar för resten av deras liv.
I Grekland gick priser på land och mark ner så kraftigt att utländska investeringsfirmor har kunnat köpa upp Grekisk land för ett par hundralappar per kvadratmetern! I Kambodja såldes på ett år över halva landet till utländska firmor. Befolkningen som har bott där sedan urminnes tider – hundratusentals människor – får flytta från sina bostäder. Alltså hela länder byter ägare.
De utvecklingsländer som vägrar ta del av IMF reformerna hotas av sanktioner eller/och att bli invaderade. Landets ledning rings upp och det förklaras ”gör ni inte som vi säger, bombar vi ert land tillbaka till stenåldern.”. Det här gäller Libyen, Syrien etc.
Nu ser vi att dessa policys som använts under årtionden på utvecklingsländer också används på Europeiska länder. Detta gjordes med Jugoslavien. Det är förklaringen till Island, Portugal, Cypern, Grekland osv. Det är alltså denna ”starka ekonomiska medicin” (den kallas officiellt så) som dessa länder tvingas till av IMF som skapar dessa länders problem. ”Lösningen” som EU/IMF föreslår är alltså problemet.
Detta handlar om internationell svindel av gigantiska mått. Det hålls konferenser och samarbete mellan finansinstitutioner/EU/NATO/Washington etc. Det handlar om hur världens finansresurser kan omstruktureras in i händerna på en handfull oligarker och samtidigt se hur massan människor förvandlas till dessas slavar. Det är ett diaboliskt projekt.

Centralbankernas centralbank BIS har privata aktieägare.

Systemet är destruktivt, kräver mänskliga offer för att upprätthållas. Evig tillväxt och evigt ökad skuldsättning är inte hållbart. De som leker gudar högst upp i pyramid systemets girighet och maktlystnad är omättlig. Det kommer förstöra vår civilisation och förgöra mänskligheten.

VILKA TJÄNAR PÅ DETTA

Enligt en avhoppad finansman blir det som en egen liten bubbla, ingen hänsyn tas till människor vars liv man påverkar, gäller bara att hitta på olika bedrägerier och lura på investerare detta. Framgår i dokumentären ”Finanshajens avslöjande” som ligger uppe på UR play. Han menar även att ingen i industrin egentligen vet vad dom sysslar med. Inte konstigt, en massa låtsaspengar bollas runt i systemet och hamnar i slutändan högst upp i pyramiden, världens befolkning skuldsatta till absurdum.

Enligt studier så styrs hela världsekonomin och världsmarknaden av 146 företag, toppen av dessa är idel banker. Dessa företag rankade i en hierarkisk ordning, med vissa personer i styrelse och med ägarandel i många av dessa. De 85 personer högst upp i pyramiden äger lika mycket som de 50% längst ned i pyramiden, den siffran ökar hela tiden. Ojämlikheten i USA är enorm och Sveriges siffror har börjat likna USAs. Såhär ser det ut, medan forskning visar att ett jämnlikt samhälle är bäst för alla, rik som fattig.

Hur mår vi av detta

Användandet av antidepressiv medicin ökar stadigt och självmordstalet är högt. Våra barn blir psykiskt sjuka av systemet vi lever under och livsstilen vi har.

En NASA finansierad studies slutsats är att civilisationens kollaps kommer tack vare detta gigantiska bedrägeri och den systeminbyggda egenheten att skapa fullständigt sinnessjuk ojämlikhet.

Ponzi bedrägeriet är i sin slutfas och de som hållit i detta bedrägeri förbereder nu sin flykt med alla pengar och tillgångar.

Hur upprätthålls detta?

Media

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”
– Wilhelm Moberg

Jag vet inte hur det var 1965, men det stämmer bra med nutiden.

I specialbilagan Frias_mediebilaga2010 från Fria tidningen om Sveriges media framgår att Bonnier äger största andelen av Sveriges massmedia och med det största delen av befolkningens hjärnor. Bonnier i sin tur är djupt skuldsatt hos Nordea och SEB. Vilket betyder i praktiken att Nordea och SEB (Wallenberg) äger vår massmedia. Bonnier fick köpa TV4, trots att TV4 enligt lag skulle ägas av minst 5 ägare, just för att förhindra monopol. Några telefonsamtal med Alliansen tog hand om den lilla detaljen och köpet genomfördes för långt under marknadspriset. Befogad oro över demokratin finns, det bara fördjupas och blir värre. Västerländska monopolistiska massmedia är en propagandamaskin. Finns mängder av exempel på massmedias manipulation. Allt bekräftat av en tysk visselblåsare högt uppsatt inom massmedia.

Väljer ni att tro på monopolmedia, som gör vad som helst för mer makt och pengar. Som sprider pro USA och NATO propaganda. Vars skribenter blir köpta av storföretag och banker för att gynna deras intressen. Eller tror ni att oberoende samt alternativ media kanske är mer objektiva och inte låter sina reportage vinklas av utomstående och korrumperas av pengar. Vill ni veta vad som verkligen händer i världen och vad våra styrande håller på med rekommenderar jag globalresearch.ca och fria tidningen bland annat. När ni spräckt er bubbla, vaknat ur dvalan och insett hur illa ställt det egentligen är, hur massmedia styrt oss, så rekommenderar jag infowars.com, youtube kanalen ”the trews” samt RT.com. Infowars är väl medvetna om vad som händer och har det som bas, har även vidare teorier, som man kan ta med en nypa salt tills det är konfirmerat. Där kan ni följa utvecklingen i USA som kommer vara epicenter när petrodollarn kraschar, hyperinflationen slår till och USA blir en polisstat fullt ut. Russel Brand i the trews genomskådar massmedia och förklarar bra vad som egentligen händer. RT synar och förklarar USA och NATO styrda västvärldens förehavanden. De har ett proryskt sken över det hela, det kan man bortse ifrån men gällande västvärldens agerande har de en korrekt bild.

Demokrati

Palme var ett uppenbart beställningsmord. I ett SVT program framgår att Cenneth Neilberg blivit erbjuden en miljon av en polis m.fl. för att skjuta Palme. Ett spår utredarna helt struntade i och i programmet försöker slingra sig ur.

”Olof Palme mördades därför att han avsåg att inför sin uppdragsgivare FN avslöja USA:s drog- och vapenhandel med Iran – det som blev den s k Iran-Contras-affären. Sannolikt fick han vetskap om den amerikanska säkerhetstjänsten CIA:s smutsiga hantering sedan han vägrat att låta USA få använda den svenska vapentillverkaren Bofors legala vapenrout.” -Anders Leopold, vän till Olof Palme, fd reporter för Expressen och författare.

I en Fransk-Tysk samproduktion om Palmemordet som nominerades till bästa dokumentär 1996, framgår tydligt att polisen var inblandad i mordet och att utredarna inte vill utreda sina kollegor. De hittar hellre på alla möjliga konstiga spår de utreder, det kommer aldrig bli officiellt avklarat. Den visades aldrig i svensk massmedia, och trots 100miljoner tittare på kontinenten tystades den ned. Med mordet på Olof Palme försvann demokratin, Sveriges suveränitet och omtanken för folket. Det finns läckta CIA dokument från deras aktiva program gällande att avsätta och mörda statschefer som inte lyder. USA tvingar världen till lydnad. Som Obama uttrycker det, ibland måste vi vrida om armen på de länder som inte följer vår agenda.

Lobbying är ett enormt problem i Sverige, så till den grad att det inte längre kan kallas en demokrati. Olje industrins lobbying samt livsmedelsindustrins lobbying, som i praktiken stiftar våra livsmedelslagar. Inte ens forskningen är objektiv utan influerad och styrd av kapitalet och läkemedelsverket finansieras helt av läkemedelsindustrin. Korruption och lögner i läkemedelsindustrin avslöjad av avhoppad höjdare inom läkemedelsindustrin. Läkemedelsverkets chef polisanmäld för oegentligheter. Tar HPV vaccinet Gardasil som exempel på hur galet detta är. Gardasil har ingen bevisad effekt, den har lett till flertalet dödsfall samt grovt allvarliga biverkningar. De ges till våra barn i skolan. Uppdagat i EU att hundratals mediciner som marknadsförs och säljs i Sverige inte har någon positiv effekt över huvudtaget. Media kommer aldrig rapportera om detta. Pengar går före folket och ett förslag om insyn i lobbyverksamheten röstades såklart nyligen ned. Wallenberg ville ha en vapenfabrik i Saudi Arabien och sade sedan åt Alliansregeringen att den ska vara kvar.

En svensk EU-advokat lyckades kuppa sig till en rättegång mot Wallenberg. Gällande lagen om att endast Riksbanken får skapa pengar, som vi ju vet inte följs. Självklart har man ingen laglig chans mot bankerna eller Wallenberg, som Jacob Wallenberg tydligt förklarade och sedan bevisade. Det är ju ändå de som skapar alla pengar och helt styr penningflödet. Politiker från båda sidor av vår höger-vänster skala blir lobbyister och anställda av banker. Stefan Jarls film Godheten blev stoppad från att visas. Den fick inte visas förrän efter valet. Där framgår att politiken är sammanflätad med bankerna. Göran Persson är nu extremt välbetald lobbyist för samma organisation som fick honom att ge bort svenska folkets pensionspengar. Borg till Kinnevik och Filippa Reinfeldt blev chefslobbyist för Aleris efter att som politiker sålt ut Stockholms sjukvård till just Aleris. Det verkar inte bättre än att våra politiker går globala företag samt bankers ärenden med löftet om välbetalda toppjobb efter sina politiska karriärer, precis som i USA. Hur detta funkar i USA har avslöjats i en intervju med en före detta högt uppsatt lobbyist.

Sverige har skrivit avtal med USA, en anpassning till TTIP där USA kan spionera på svenskarna och leta efter eventuella hot mot USAs säkerhet. USA har nu även fri tillgång till uppgifter om våra bankkonton.

EU tillsammans med USA planerar ett frihandelsavtal kallat TTIP som bland annat innebär att ett amerikanskt företag kan komma och pumpa ned kemikalier på din tomt i syfte att utvinna gas, som de sedan säljer till oss. Ifall tillräckligt många tröttnar och tvingar fram en lag som förbjuder detta, så kommer det amerikanska företag som pumpat hela ditt område fullt med kemikalier stämma Sveriges skattebetalare för förlorad inkomst. Detta hände i Kanada, helt i enlighet med liknande handelsavtal.      Förhandlingarna sker i hemlighet, endast en liten utvald grupp är med i förhandlingarna som sker bakom stängda dörrar. Med tanke på hur EU parlamentet fungerar så är detta redan i praktiken antaget. EU parlamentet är helt och hållet styrd av lobbyister. EU gör vad kapitalet, penningskaparen USA ber dem om.

Assange åtal i Sverige är påhittat för att få honom utlämnad till USA. Sveriges samarbete med CIA har tidigare bekräftats, ni kanske minns de egyptier med svenskt medborgarskap som överlämnades till CIA för att bli torterade. De hade inte gjort något brott.

Jag ger fd statsminister Fredrik Reinfeldt AB tre rätt: ”Det sovande folket”, ”Svenskarna är mentalt handikappade” och ”Allt kan inte lösas med politik”. Vi sitter med en ölburk framför paradise hotel, sväljer tv4 nyheterna med hull och hår utan att alls tänka efter. Skulle massmedia säga att månen har ramlat ned så skulle majoriteten köpa det. Vad våra folkvalda faktiskt kan påverka krymper ständigt.

Tvångsåtgärder och kontroll

Eftersom ”kriget mot terrorismen” är helt påhittat är enda slutsatsen man kan dra att alla kontrollåtgärder är för att hålla koll på oss, hålla fåren i inhängnaden.

När detta ponzi bedrägeri nu börjar närma sig kollapsen ska den rikaste 1% som lurat in oss i, upprätthållit och tvingat oss jobba för denna onda pyramid säkra världens tillgångar. Detta görs genom att via IMF stänga länders banker, plocka ut alla medborgares sparpengar samt pensionsfonder och privatisera allt, som hamnar i amerikanska företags händer. Lönerna sänks och skatterna (som nu ska direkt till bankerna) höjs. Folk förlorar allt. Det händer just nu i Grekland, Cypern, Irland, Belgien, Spanien, även i amerikanska delstater och det kommer ske globalt. I Spanien har man gått så långt att man infört lagar mot att säga emot när bankerna tar deras hem, deras sparpengar, deras pension, sänker löner och höjer skatten som bankerna kräver in. Polisen får brutalt slå ned dig och det är olagligt att filma polisbrutalitet. Bryter du mot detta får du 30.000 euro i böter, personlig skuld till bankerna med ytterligare fantasisummor. Med anledning av att vår massmedia inte skrivit eller sagt ett enda ord om detta, kan man misstänka att det kommer införas i hela EU. I USA skjuter man obeväpnade till döds dagligen. Självklart kommer motreaktioner på detta, exempel på detta finns i London och Berlin.

Ska det behöva gå såhär långt innan svenska folket förstår vad som händer. Även detta förbereder de sig på genom att öppna för att skicka militär på protesterande. De som hållit i detta bedrägeri ska skyddas från befolkningen de sugit ut och grundlurat, när de drar sig undan med alla tillgångar.

I EU parlamentet i Bryssel utfördes en testomröstning, med en grupp svenska gymnasieelever. Det var uppbyggt att vara så nära det verkliga förfarandet i EU parlamentet som möjligt. På agendan för omröstning var bland annat RFID chippning av EUs medborgare. Samtliga var emot det innan, men tillslut blev de manipulerade till att få igenom det, förslaget röstades igenom med 100% för. Bland annat tack vare tillägget att det skulle vara frivilligt att få det inopererat. Med att bankerna jobbar för att helt ta bort kontanter och att RFID redan prövats för betalningar som bakgrund. Låt oss säga att kontanterhelt försvinner och med RFID på intåg även kreditkort försvinner. När RFID blir enda sättet för oss att köpa mat tillexempel, hur frivilligt blir det egentligen då. Då har man inget val. En kampanj i massmedia är redan igång för detta och folk har redan börjat ta efter. Peter Jihde opererade in ett live i nyhetsmorgon. Det har nu börjat bli populärt och man kan få det inopererat i vanliga piercing studios.

Till er som gärna helst vill bortse från dessa faktum, genast blockera ut detta ur er verklighet och helt sonika fortsätta, med att kalla detta konspirationsteorier. Massmedia kallar all fakta som inte följer deras historia för konspirationsteorier, fakta är inte teorier. Många dokument som varit hemlighetsstämplade har lyfts från sekretess och blivit tillgängliga, många konspirationer har uppdagats. Saker har läckts genom visselblåsare och tack vare hacker organisationer. Det finns folk som likt mig vill få ut sanningen till allmänheten, för mänskligheten och vårt enda hem jordens fortsatta överlevnad. Jag vill heller inte tro detta, men bevisen är allt för starka och det börjar bli allt för uppenbart. Hur länge menar de att bubblan ska kunna upprätthållas när vi har all världens information under näsan konstant. Följ bloggen och se mig förutse händelser i förväg. Jag är inte synsk, jag har bara vaknat och tagit mig ur bubblan. Efter det är det inte alls svårt att se vad som händer.

Slutsats

Ställ er själva frågan, är detta verkligen invandrarnas fel? Är det tiggaren utanför din lokala affärs fel? Är det vänsteraktivisters fel? Är det verkligen bidragstagares fel? Är detta rasisterna eller nynazisternas fel? Din jobbiga svärmors fel? Är det svenska folkets fel att vi har stora banklån på våra hem? Är det alla våras fel att bankerna kraschar och vildsint kommer kräva skulderna av oss? Eller är det helt enkelt bankerna och våra politiker som sålt sina själars fel?

Vi måste tillsammans bända upp denna sten och tvinga de under att kräla ut i ljuset. Världen styrs av ett busslass personer som i sin tur styr globala banker och storföretag. Dessa bryr sig enbart om maximalt med pengar, resurser och med det makt. Inte det minsta om jorden vi bor på eller övriga människor på denna planet. Dom skyr inga medel att uppnå sina mål, visat sig inte ta hänsyn till någon eller något.

Sverige sitter fast i EU, USA och IMFs strypgrepp. Svenska regeringen i Bonnier, Kinnevik och Wallenbergs strypgrepp. Baserat på detta underlag är det en slående analys.

För mig har denna uppenbarelse varit en lång svår process, men när jag lagt grunden till detta pussel kan jag se hela bilden, veta vad som egentligen händer omkring oss och med stor säkerhet förutse vad som kommer. Den avgörande biten för mig var petrodollar systemet, därför jag började rapporten med det. Många bloggare har med petrodollar systemet och dess röda tråd som grund länge sett kommande konflikter i världen som vid tidpunkten det skrivits för resten varit helt otänkbart.

Jag hoppas ni låter detta smälta in, ta er tid, läs igenom detta flera gånger och fortsätt fördjupa er i detta så är jag övertygad om att uppenbarelsen även når er.

Känns som jag bara skrapat bort ytan och det finns en väldig massa saker som döljer sig därunder.

Detta kommer att vara ett levande dokument vars ståndpunkter och källor vartefter kommer förstärkas och dess förutsägelser besannas. Allt kan följas på bloggen.

Jag vägrar tappa tron för mänskligheten och att den redan är förlorad. Inget är hugget i sten och inget försent att förändra. Detta är ett system dömt att misslyckas, inget ponzi bedrägeri kan upprätthållas för evigt och tillslut rasar pyramiden, vilket bevisats historiskt. Vi kan välja att planlöst fortsätta sparka burken framför oss, medan allt blir sämre och tro att det ska lösa sig. Det gör det inte. Vi måste börja vidta aktiva åtgärder för att minska kraschens effekt. Vi kan absolut inte gå med på dessa åtstramningspaket och ge alla skattepengar och makt till bankerna, detta är ju totalt sinnessjukt.

Allt och alla styrs av pengar, frivilligt eller ofrivilligt och den som sitter med makten över penningpolitiken, penningskapande samt penningmängden är den som styr resten. Hela systemet är väldigt lätt manipulerat, det är i själva verket ett ponzi bedrägeri av enorma proportioner. Förlorarna är 99% av befolkningen, djuren, naturen samt kommande generationer. Vi har släppt in bankkartellen i det politiska beslutsfattandet samt låtit den ta kontrollen över penningpolitiken. Vi har en kultur där pengar går före allt, där vinstmaximering är målet med samtliga verksamheter i samhället, från vården av våra äldre till forskningsresultat. Pengar är viktigare än etik, moral och sanning. Vi har dessutom låtit bankkartellen införa en ny valuta som är bankens skuld på svenska kronor. Denna valuta är vad vi alla använder genom elektroniska betalningar via bankkort eller internetbank överföringar. Det enda som finns och kan finnas på ett bankkonto är bankens skuld på kronor. Då storbankerna har monopol på riksbankens konton och därmed monopol på svenska kronor är enda sättet för medborgarna att få ut lagliga svenska kronor genom att ta ut fysiska kontanter. Kontanter är något bankerna jobbar hårt med att helt ta ur cirkulation, ur ekonomin, vilket då betyder att dom har 100% monopol på svenska kronor och vår valuta då fullt ut blir bankkartellens skuld på svenska kronor.

Jag ber riksdagen och regeringen att öppna ögonen och se helheten, inse problemen, identifiera hoten och aktivt jobba för att förhindra det som håller på att ske. Tänk på era barn och barnbarn, de kommer inte kunna äta pengarna ni samlat på er efter ett kärnvapenkrig. Någon måste stå upp mot detta. Som vi fått ett erkännande av Palestina att sprida sig, kan vi även få detta att sprida sig. Vi måste ta första steget. Det indikeras dock att regeringen antingen inte har koll alls, att det blir missledda eller att de är helt med på denna onda stig vi vandrar. Fortsatt bred spridning av amerikansk propaganda i massmedia samt fortsatt utökning av samarbetet med USA och NATO. Att tro att den nyliberala marknaden helt skapat detta naturligt utan någon som helst styrning vore otroligt naivt.

Det som måste göras är att börja arbetet med att helt avveckla samarbetet med NATO, NSA, USA samt EU. Helt stoppa vapenexporten, söka samarbete inom norden i försvarsfrågor och vara helt neutrala i konflikter utanför våra gemensamma gränser. Förbjuda banker från att skapa pengar, vilket enligt lag redan är olagligt, men sker och har skett under en lång tid. Öppna upp riksbankens konton för allmänheten, och se till att nyutfärdade pengar distribueras skuldfritt direkt in i välfärds systemet via basinkomst samt direkt till utbyggnad och underhåll av infrastrukturen.

Ska lobbying finnas kvar måste det vara under fullständig transparens, helst ska samtliga möten mellan lobbyister och våra folkvalda spelas in och vara öppna handlingar för allmänheten. Vi måste ha fullständig transparens i bankväsendet samt i våra myndigheter som måste återgå till att finnas till för medborgarnas bästa istället för enbart som kontrollorgan. Självklart ska vi hjälpa behövande och ta emot flyktingar som flyr USAs terror. Men det ska verkligen vara utav medmänsklighet, inte för att föda ett sjukt och ruttet system.

Vi kan självklart inte fortsätta exportera vapen som spränger ihjäl barn eller bidra till USAs vansinne genom att vara med i NATO, arbeta med NSA för att hacka samt spionera på hela världen, spionera på Ryssland och skicka all info till USA.

Det finns lösningar och färdiga ekonomiska modeller redo att tas i bruk som skulle återställa demokratin, Sveriges suveränitet, ge oss större handlingskraft att motverka klimathoten, låta oss växa och frodas i relativ jämlikhet och stabilitet samt ge våra barn och barnbarn en framtid vi alla med gott samvete kan efterlämna.

Oavsett vad er organisation eller vad ert parti just nu är involverade i vädjar jag till er att få detta högst upp på er agenda.

Det jag förespråkar är att vi alla oavsett olikheter, utgångspunkter, bakgrunder och partitillhörighet öppnar våra sinnen, spräcker denna bubbla vi lever under, går ihop och ser till att förändra detta gigantiska korrupta bedrägeri vi ser i dagens globala system.

Vi börjar med Sverige och vi börjar NU!

 ”The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.” //Albert Einstein

 ”I know not with what weapons world war III will be fought, but world war IV will be fought with sticks and stones.” //Albert Einstein