Vad vi kallar ekonomi

20151031_121404

Har börjat marknadsföra bloggen via sedlar jag kommer över. Då jag bojkottar banker i så stor utsträckning som möjligt, av skäl ni förhoppningsvis förstår efter att ha läst detta, så blir det en del sedlar. Dags för ett renodlat ekonomi inlägg. Ekonomi har ju ändå blivit det mest fundamentala i våra liv, ändå det ämne vi har minst koll på.

Ordet ekonomi betyder läran om hushållande av ändliga resurser. Du får lön som du måste portionera ut till räkningar, mat m.m. Staten kräver in skatter som går till folkets klubbkassa, som sedan portioneras ut till räntor på statsskulden, till välfärden blandannat. Så långt inga konstigheter. Rör vi oss ovanför detta blir det desta mer snurrigt. De allra flesta tror att riksbanken är de enda som skapar pengar, de enda som skapar betalmedel. Riksbanken skapar pengar som de lånar ut till bankerna som i sin tur lånar ut till företag samt privatpersoner och har därmed full koll på landets ekonomi. Stämmer detta? Vad är egentligen pengar?

Världsekonomin

Detta kapitel är enligt vår finansminister Magdalena Andersson ett mysterium. Försök få fram detta till henne så kanske hon lär sig något och kan agera självständigt för den svenska befolkningens bästa, ifall hon nu mot förmodan är ovetandes om mekaniken bakom systemet hon jobbar för att upprätthålla.

Vi börjar vid slutet av andra världskriget. Bretton woods konferensen i USA. Det bestämdes där att US dollar skulle agera världens reserv valuta. IMF skapades som kontrollorgan för detta. Dollarn skulle vara kopplad till guld och skulle närsomhelst kunna bytas in mot fysiskt guld. Många länder, de flesta västländer stöttade detta genom att flytta sina guldreserver till USA. Detta förtroende missbrukades och världen började få upp ögonen för det i takt med USAs kostsamma krig runtom i världen. Det började ifrågasättas ifall de verkligen hade guldbackning för alla dollar de använde i sina krig. Det utdragna och kostsamma Vietnam kriget fick Frankrikes president Charles de Gaulle att syna USAs bluff. Han åkte med en militärflotta till USA och krävde Frankrikes guldreserv tillbaka samt guldet motsvarande landets dollarinnehav.

Detta är ett bedrägeri som förekommit tidigare i historien. På 1600 talet användes guld och silvermynt. Guldsmeder började ta emot insättningar av guld till sina valv, varpå insättaren fick ett kvitto på mängden guld förvarad hos guldsmeden. Dessa kvitton på guld började användas i handel istället för guldmynten. Guldsmederna började sedan utfärda kvitton till sigsjälva, ingen visste hur mycket guld de hade i sina valv. Tillslut blev de påkomna med dessa bedrägerier och hängda på öppen gata.

Efter Vietnam kriget sjönk förtroendet och efterfrågan för dollar drastiskt. 1971 höll president Nixon tal till nationen. Han förklarade att guldmyntfoten var avskaffad, därefter kunde dollar inte längre bytas in mot guld, eftersom det tryckts ut dollar motsvarande deras guldinnehav flera gånger om. Efter det talet var dollarn och världens valutor med den fiat valutor, pengar utan mer egentligt värde än pappret siffrorna är tryckta på. Det enda som ger fiat valutor värde är staters ord samt psykologi, att vi tror och tycker att de har värde, att vi går med på det. Dollarn fortsatte sjunka. Vita husets ständige rådgivare Henry Kissinger, här under Nixon, fick en briljant idè och begav sig till världens största oljeproducent Saudi arabien.

Till Kungen av Saudi Arabien framförde Kissinger USAs förslag. Förslaget var att Saudi Arabien skulle börja sälja sin olja i dollar exklusivt. De fick inte under några omständigheter sälja till någon i något annat än dollar. Överskottet i dollar skulle användas till att investera i statsobligationer (lånas ut till USA). I gengäld skulle de få så mycket vapen de behövde, USA skulle stå som garant för Saudi Arabiens säkerhet och deras svurna fiende Israel skulle bli deras beskyddare. Detta tycktes vara en jättebra affär som slöts omgående. Inom några år var hela OPEC anslutna till detta. Detta betydde och betyder fortfarande att dollarn är bunden till olja, andra länders olja – petrodollar. Hela världen måste ha dollar för att kunna köpa olja. Hela världen är i och med detta beroende av dollar.

Över 80% av världshandeln sker i dollar. USA kan trycka ut hur mycket dollar som helst eftersom de exporterar sin inflation. De är med detta system även garanterade oändliga lån (försäljning av statsobligationer) av oljeexporterande länder, såkallad ”petrodollar recycling”. För nationen USAs del innebär detta gratis olja (på sin höjd till priset av papper) och gratis Volvo bilar etc. Enda värdet dollarn har är att alla är tvungna av USA att använda dollar som internationell valuta, sålänge detta upprätthålls och fortsätter vara ett faktum. Detta försvarar USA med hjälp av NATO frenetiskt. Ifall länder skulle börja ifrågasätta detta och öppna upp för att handla med andra valutor eller värdemetaller skulle det kunna spridas och USAs ställning som världshärskare skulle hotas. Skulle världen sluta använda dollar skulle alla dollar komma tillbaka till USA, bubblan skulle spricka. USA skulle drabbas av hyperinflation och bli helt bankrutt, de skulle fastna med handen i kakburken, som för dem innebär hela världen. I det skeendet skulle de kunna gå ut och säga att dollar inte existerar längre, och presentera en ny valuta för att börja om från början. Likt Nixon gick ut med att dollar inte längre var backat av guld när mängden dollar vida översteg mängden guld, förklarade den som fiat valuta och började om 1971.

Skuld används som vapen. Istället för att gå in i ett land med en armè, förs största delen av nutida krig med finansiella vapen. Målet med att skicka in en armè har historiskt varit för att ta över land och naturresurser. Modern krigsföring sker med finansiella vapen. Skapa dollar ur luften och ge ett land precis nog mycket dollarkrediter för att säkerställa att de inte kommer kunna betala av, höj räntan för att säkerställa detta vid behov. Påtvinga nödlån så de ska kunna sköta avbetalningar på tidigare lån, sätt privatiseringar och kravet att få diktera villkoren för dessa privatiseringar som villkor för nödlånen. Detta har nu gjort Afrika till den fattigaste kontinenten, trots att de egentligen är den rikaste kontinenten. Vilka utländska företag som får suga ut de afrikanska ländernas naturresurser och till vilket pris, dikterat av ägarna till ländernas statsskulder som aldrig kommer kunna betalas av. Nya lån tas för att kunna betala av tidigare lån, i en nedåtgående spiral där skuldmassan ständigt ökar. Senast utsatta för detta är Ukraina och Grekland. Läs ”confessions of an economic hitman” av John Perkins. Lyssna på ekonomiprofessor Michael Hudson. Mer förklarat i denna artikel.

Världsekonomin har en hierarki med Federal reserve, IMF och BIS högst upp, samtliga med privata ägare. Världsekonomin är ett gigantiskt ponzi bedrägeri. Något som erkänns av många ekonomer och ekonomiska tidskrifter, här rapporterat av Globalresearch.

67personer äger nu mer än halva mänskligheten, den rikaste 1% äger mer än resterande 99% tillsammans och samtliga internationella företag kontrolleras av 147 bolag (2011). Antalet bolag som kontrollerar de internationella företagen är en ständigt krympande siffra, siffran 147 är betydligt mindre idag. Världens rikedomar blir ständigt allt mer koncentrerad till toppen av hierarkin. Ovan nämnt förklarar hur det går till.

Nationalekonomi

1985 kom den såkallade november revolutionen. Finansmarknaden avreglerades och riksbankens makt över ekonomin försvann, bankerna avreglerades helt, det fanns därefter ingen gräns för bankernas utlåning. Bankerna pumpade ut så mycket pengar de bara kunde. 1990 kraschade systemet och Sverige hamnade i kris fram till 1993. Dåvarande statsminister Carl Bildt och hans arbetsgivare George Soros, tillsammans med bankerna tjänade stora pengar på detta.

Att riksbanken har ensamrätt på skapande av svenska kronor är korrekt, men ensamrätt till betalmedel? Vad använder vi till största del som betalmedel i sverige?

Om ni tänker er vårt ekonomiska system som en avokado med onormalt liten kärna. Den lilla kärnan i mitten representerar svenska kronor, som riksbanken skapar och kontrollerar, utgör just nu 3%. Köttet i avokadon, resterande 97% är skulder på kärnan, skulder på svenska kronor. Bankernas skulder till sina kunder, motsvarande siffror i svenska kronor, kärnan. Dessa skulder på svenska kronor skapas av de privata storbankerna som har monopol på kärnan, svenska kronor, riksbankens RIX konton. Det är ett slutet system, med ett undantag, kontanter. När du går till banken och vill ha ett lån till en lägenhet, bokför banken summan du önskar låna som en insättning, skriver in beloppet i ditt bankkonto, som bankens skuld till dig i svenska kronor. Detta belopp är de skyldiga dig i svenska kronor, ur kärnan. Dessa pengar kom till genom att du enligt bankens balansräkning kom och satte in en säck med pengar, motsvarande beloppet du önskat låna av banken. Där är pengar skapade ur tomma intet, du hade ingen säck med pengar med dig och dessa pengar existerade inte innan.

Här är den enda rapport i ämnet där de haft tillgång till banksystemet i realtid medan lån tagits. Det framgår klart och tydligt att bankerna skapar pengar vid utlåning. I denna film på Riksbankens hemsida framgår att bankerna skapar de elektroniska pengar allmänheten använder sig av. De är medvetet otydliga och går inte in på hur stor mängd av våra pengar som är skapade av de privata bankerna. Sida 64-68 i detta dokument från riksbanken, medvetet något vilseledande, men i grunden korrekt. Se detta korta klipp om hur det fungerar.

Vad de privata storbankerna i praktiken gör är att låna ut sina egna skulder på svenska kronor till dig. Eftersom storbankerna har monopol på riksbankens konton, RIX och det är ett slutet system. Det enda som kan finnas på ett bankkonto är bankens skulder till dig, på samma belopp ur kärnan, samma belopp i svenska kronor. Då samtliga (97%) pengar skapas på detta sätt och bankerna kräver ränta på dessa bankskulder de skapar och lånar ut, finns inte pengarna till räntan på de nyligen skapade pengarna. Varpå mer pengar måste skapas, mer skulder måste till, för att pengarna till räntan för tidigare skapade pengar ska kunna skapas.

Enda sättet för oss att få tag på svenska kronor är genom kontantuttag. Detta är något bankerna helt vill ta bort, för att få till 100% sin egna valuta: skulder på svenska kronor. Även för att ta bort möjligheten för bankrusning, där ifall folk tar ut kontanter motsvarande över 3% av den totala penningmängden hela systemet havererar.

Tillväxt är något våra politiker, ur alla etablerade partier tillber och eftersträvar. Att tillväxt är lika med kreditexpansion har varit en såkallad ”konspirationsteori”, tills igår när Nordea erkände det och DI rapporterade om det. Det är politikernas viktigaste uppgift att säkerställa. Våra politiker tillber ständig tillväxt, ständigt expanderad skuldmassa och då även dess skapare, de privata storbankerna. Utan ständigt expanderad skuldmassa, som betyder ständigt utökad penningmängd i samhället så finns inte pengarna till räntan på tidigare skapade pengar i omlopp och systemet skulle haverera.

Sverige har världens högsta privata skuldsättning och det svenska folket är skuldmättade. Hur kan man då fortsätta med tillväxt/kreditexpansion? Öka statsskulden. Statsskuld tas med framtida skatteintänkter som säkerhet. Med Sveriges befolkning som säkerhet. Det behövs då ständigt ökande befolkning. Det behövs även en riktigt bra ursäkt för att kraftigt utöka statsskulden. Se detta tal med Anders Borg i USA: ”You make wars, and we get the refugees. It`s a win win”. Vi stöttar USAs plundringståg, förser det med vapen, bistånd och i vissa fall svensk militär. När folket sedan flyr detta ser vi helst att de flyr hit. Just nu sätter vi krigsskadade i kalla tält bredvid militära skjutbanor, ger mångmiljonbelopp till semlan Bert Karlsson för att sätta folk i övergivna hotell i obygden och hur de har det är sekundärt då de måste användas till att rädda ett ruttet och skevt finansiellt system.

Bostadsmarknaden är ett ponzi pyramid spel, börsen är ett ponzi pyramid spel. Se förklaring på ponzibedrägeri här. Storbankerna är de som äger och styr spelen, det är de som skapar pengarna till dem. Folket skuldsätter sig till upphovsmakarna av pyramidspelet för att kunna köpa in sig i botten av det. De som först köpt in sig i ett pyramidspel är de som tjänar mest på det, medan de som senast köpt sig in står som svarte petter. Det krävs ständig påfyllning i botten av pyramiden för att det inte ska rasa. Inget ponzi pyramid spel kan pågå för evigt och när det faller står upphovsmakaren (bankerna) som enda vinnare. Folket är sedan förevigt skuldsatta till dem, samtidigt som storbankerna äger majoriteten av alla fastigheter och bolag. Det är i detta skede IMF kliver in med nödlån enligt ovan nämnt.

Flyktingarnas roll i detta är i första hand att agera säkerhet till kreditexpansion genom statsskulden, samtidigt ge en ursäkt för regeringen att kraftigt utöka statsskulden, för att pengar till räntan på tidigare krediter ska kunna skapas. I nästa steg måste de med krediter från bankerna köpa in sig i botten av bankernas pyramidspel, för att kunna upprätthålla dem.

Att detta inte är hållbart, att den totala kraschen bara är en tidsfråga erkänner de flesta ekonomer. Då är frågan om vi kommer ge alla pengar till bankerna, låta utländska privatpersoner köpa upp landet mot nödlån för att betala räntan på de gamla lånen eller införa bankreform där pengar skapas utan ränta till folkets behov och förklara skulderna som ogiltliga.

Se även avsnittet ”Världsekonomi” i bloggens inledande rapport.

Se även den pedagogiska ekonomibloggen parasitstopp.

10 reaktioner på ”Vad vi kallar ekonomi

   1. Kan bara hålla med de andra kommentarens i i berömmet ! Kanonbra skrivet!

    Du svarade på min pingback då jag länkade till dig i mitt senaste blogg. Det var inte en kommentar från min sida. Det kanske blev otydligt.

    Gilla

   2. Tack! Tyckte det såg lite konstigt ut. Viktigt att få ut korrekt problembeskrivning och orsak till vad som kommer. Magdalena Andersson har ju redan stämt in i ”det är invandrarnas fel” kören.

    Gilla

 1. Mycket bra skrivet och jag kan inte annat än att hålla med. Är du bekant med Per Lundgrens böcker och hans teorier? Med de som bakgrund har jag byggt ihop en liten vision för landet som du finner på http://www.sverige2025.se , där jag kombinerat Pers idéer med ett antal andra som du finner länkar till på sidan. Som jag mfl ser det så finns det bara en utväg och det är ett helt nytt ekonomiskt system i kombination med ett nytt folkstyre ala direktdemokrati.

  Liked by 2 people

  1. Du har helt rätt, det finns bara en utväg och jag hoppas det kommer med nästa krasch. Alternativet är, vad de redan börjat med, skylla på invandring/invandrare. Vilket kommer ge SD ”makten”, vad som följer lutar mot något vi sett i ett grannland söderut för 80år sedan. Sedan börjar det om igen, fast med bojorna än hårdare åtdragna. Intressant dokument. Det får vi skriva ut och slänga fram vid talarstolen i riksdagen när kraschen kommer! Skulle det bli ytterligare bail ins, hårdare åtstramningar och ingen som helst förändring i uppbyggnad och mekanik kommer jag slita mitt hår.

   Gilla

 2. Pingback: 3 nov |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s